Departementer i 2023

Hopp rett til graf

Figuren viser utgifter ført på departementenes kapitler, og andel av statsregnskapet i prosent. Tallene er i millioner kroner. Utgifter til petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom i denne oversikten. Les mer om utgiftene til departementene.Departementer i listen over gjelder for Statsregnskapet.no sitt gjeldende regnskapsår (2023)

Nye departement(er) som ikke er i listen over og som gjelder i påfølgende kalenderår (dvs. opprettet etter gjeldende regnskapsår) :

2024: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet