Virksomheter i 2017

Her finner du oversikt over alle statlige virksomheter som rapporterer til statsregnskapet. Oversikten viser utvalgte nøkkeltall for hver virksomhet. Nøkkeltallene har 0 i verdi for nettobudsjetterte virksomheter. Dette er fordi disse kun rapporterer pengebeholdning til statsregnskapet, og ikke utgifter. Antall årsverk er hentet fra virksomhetenes årsrapporter eller årsregnskap. Legg merke til at også regnskapstekniske enheter, omorganiserte virksomheter og fond er med i oppstillingen.

Les mer om statsregnskapet.