Virksomheter i 2023

Hopp rett til graf

Bruttobudsjetterte virksomheter

De fleste statlige virksomheter er bruttobudsjettert. Det betyr at utgifter og inntekter budsjetteres hver for seg i statsbudsjettet. 

Hopp rett til graf

Nettobudsjetterte virksomheter

Nettobudsjetterte virksomheter får én samlet bevilgning fra Stortinget. De kan skaffe seg egne inntekter utover den statlige bevilgningen.  Høyskoler og universiteter er den største gruppen av nettobudsjetterte virksomheter.