Inntekter og utgifter i 2017

Her finner du en oversikt over statens inntekter og utgifter – altså hva staten brukte penger på og hvordan den finansierte utgiftene sine. 

Les mer om statsregnskapet