Sammenligning

Her kan du sammenligne statlige virksomheter.  De velges enkelt ved å klikke på stolpene i grafen. Du velger om du vil sammenligne noen forhåndsdefinerte nøkkeltall, eller velge ut fra artskonto etter standard kontoplan. For nettobudsjetterte virksomheter vises innrapporterte kostnader, for bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter vises utgifter.