Sammenligning

Her kan du sammenligne statlige virksomheter. Du velger om du vil sammenligne noen forhåndsdefinerte nøkkeltall, eller velge ut fra artskonto etter standard kontoplan.

Virksomheter velges enkelt ved å klikke på stolpene i grafen.
For nettobudsjetterte virksomheter vises innrapporterte kostnader.
For bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter vises utgifter.

Du finner definisjoner av nøkkelltallene på Oversikt over nøkkeltall.