Sammenligning

Her kan du sammenligne statlige virksomheter. Du velger om du vil sammenligne noen forhåndsdefinerte nøkkeltall, eller velge ut fra artskonto etter standard kontoplan.

Du velger virksomheter du vil sammenligne ved å skrive navnet på virksomhetene i søkefeltet tilknyttet grafen.

For nettobudsjetterte virksomheter vises innrapporterte kostnader.

For bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter vises utgifter.

Du finner definisjoner av nøkkelltallene på Oversikt over nøkkeltall.