Last ned

Her kan du laste ned råfiler med tallene fra statsregnskapet, både fra i år og tidligere år.

Statsregnskapet

Siste måned

Disse filene inneholder tall fra siste måned. Tallene fra statsregnskapet blir oppdatert hver måned, med tall fra den foregående måneden. Tallene for desember bekreftes ved utgangen av april påfølgende år. Filene er i csv-format.

Statsregnskapet siste måned          Tillegg nettobudsjetterte siste måned

Hittil i år

Disse filene inneholder det samlede statsregnskapet for alle tilgjengelige måneder i år. Filene er i csv-format.

Statsregnskapet hittil i år        Tillegg nettobudsjetterte hittil i år

År for år

Disse filene inneholder det samlede statsregnskapet fra de siste årene. Du kan laste ned statsregnskapet tilbake til 2014. Filene er i csv-format.

Alle tilgjengelige år samlet

Denne filen inneholder hele historikken til statsregnskapet fra 2014, i én fil. Filen er i csv-format. Merk at filen er over 50 megabyte komprimert, og over 1500 megabyte når den er pakket opp. 

Kolonneforklaring

Her er en oversikt over hva de ulike kolonnene i filene med statsregnskapet betyr. Last ned kolonneforklaringer.

KolonneForklaring
ÅrRegnskapsår
PeriodeRegnskapsperiode
Konto_noStatskontonummer
KontoStatskontonavn
Programområde_idNummer på formål
ProgramområdeNavn på formål
Programkategori_idNummer på programkategori. Dette er nivået under formål (programområde)
ProgramkategoriNavn på programkategori
Fagdepartement_idNummer på departement som disponerer bevilgningene
FagdepartementNavn på departement som disponerer bevilgningene
Kapittel_idNummer på kapittel. Dette er nivået under programkategori
KapittelNavn på kapittel
Post_idNummer på post. Dette er det laveste nivået som det bevilges på
PostNavn på post
Post_typePost nummer 01-29 er utgifter til drift, post 30-49 er investeringer, post 50-59 er overføringer til andre, post 60-69 er overføringer til kommuneforvaltningen (kommuner og fylkeskommuner), post 70-85 er andre overføringer (tilskudd), post 90-99 er utlån, kapitaltilskudd og aksjer
Kontoklasse_idØverste nivå i artskontohierarkiet. Første siffer i artskonto etter standardkontoplan
KontoklasseKontoklassens navn
Kontogruppe_idAndre nivå i artskontohierarkiet. Første to siffer i artskonto
KontogruppeKontogruppens navn
Artskonto_idArtskonto i henhold til standard kontoplan på tresiffernivå. Følger stort sett oppbyggingen i NS 4102 (standardisert kontoplan for regnskapsføring i norsk næringsliv)
ArtskontoArtskontoens navn
Fagdepartement_virksomhet_idDet fagdepartementet som regnskapsførende virksomhet tilhører. En virksomhet kan føre på et annet departements kapitler dersom de har fullmakt til det
Fagdepartement_virksomhetNavn på departementet
Virksomhet_idOrganisasjonsnummeret til virksomheten som har foretatt konteringen
VirksomhetNavnet på organisasjonen som har foretatt konteringen
Regnskapsfører_idOrganisasjonsnummeret til underliggende nivå dersom virksomheten er inndelt i slike
RegnskapsførerNavnet til enheten på underliggende nivå
BeløpAntall kroner og øre som er postert i regnskapet

Månedlige rapporter på DFO.no

På DFØ sine hjemmesider ligger også månedlige rapporter for bruttobudsjetterte virksomheter, samt konstitusjonelle og andre statlige virksomheter. Disse legges ut månedlig og inneholder tall "Hittil i år". Følg lenken nedenfor for å se på disse.

Bevilgninger – all historikk

Bevilgningshistorikken oppdateres hver måned, og viser stortingsvedtakene som ligger til grunn for bevilgningene på kapittel og post i statsregnskapet. Filen er i csv-format.

Kolonneforklaring

Her kan du lese hva de ulike kolonnene i de nedlastbare filene med bevilgningshistorikken betyr. Last ned kolonneforklaringer.

KolonneForklaring
ÅrRegnskapsår
PeriodeRegnskapsperiode
Tildelings_periodeÅr og måned proposisjonen ble fremmet for Stortinget
Programområde_idNummer på formål
ProgramområdeNavn på formål
Programkategori_idNummer på programkategori. Dette er nivået under formål (programområde)
ProgramkategoriNavn på programkategori
Fagdepartement_idNummer på departement som disponerer bevilgningene
FagdepartementNavn på departement som disponerer bevilgningene
Kapittel_idNummer på kapittel. Dette er nivået under programkategori
KapittelNavn på kapittel
Post_idNummer på post. Dette er det laveste nivået som det bevilges på
PostNavn på post
Post_typePost nummer 01-29 er utgifter til drift, post 30-49 er investeringer, post 50-59 er overføringer til andre, post 60-69 er overføringer til kommuneforvaltningen (kommuner og fylkeskommuner), post 70-85 er andre overføringer (tilskudd), post 90-99 er utlån, kapitaltilskudd og aksjer
Bevilgning_beløpBevilget beløp
Bevilgning_overføres_beløpBeløp som kan overføres neste regnskapsår
Bevilgning_overført_beløpBevilgning som ble overført fra foregående regnskapsår
BevilgningDato og beskrivelse for bevilgningen