Statsregnskapet 2023

Hopp rett til graf

Utvikling per måned – staten samlet

I denne grafen kan du se regnskapstall og bevilgninger inkludert overføring for årene du velger. Petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom.

Bevilgninger er fordelt med 1/12 per måned. Endringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardvisning av grafen viser tall for siste offisielle statsregnskapsår, med regnskapstall som stolper og bevilgninger som linjer. Tallene er i milliarder kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre år og innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling akkumulert – staten samlet

I denne grafen kan du se regnskapstall og bevilgninger inkludert overføring (akkumulert per måned) for årene du velger. Petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom.

Bevilgninger er fordelt med 1/12 per måned. Endringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardvisning av grafen viser tall for siste offisielle statsregnskapsår, med regnskapstall som stolper og bevilgninger som linjer. Tallene er i milliarder kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre år og innhold i grafen.