Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.
Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Mer informasjon om departementet på Regjeringen.no

Hopp rett til graf

Bruttobudsjetterte virksomheter

De fleste statlige virksomheter er bruttobudsjettert. Det betyr at utgifter og inntekter budsjetteres hver for seg i statsbudsjettet.

Hopp rett til graf

Nettobudsjetterte virksomheter

Nettobudsjetterte virksomheter får én samlet bevilgning fra Stortinget. De kan skaffe seg egne inntekter utover den statlige bevilgningen.  Høyskoler og universiteter er den største gruppen av nettobudsjetterte virksomheter.

Hopp rett til graf

Utvikling i år sammenliknet med i fjor

Figuren viser utviklingen i utgiftene ført på departementets kapitler akkumulert gjennom året, sammenlignet med i fjor. Tallene er i millioner kroner.

NB: Regnskapstallene publiseres en måned etter at regnskapsmåneden er avsluttet, bortsett fra tallene fra desember som publiseres 1. mars.