Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Hopp rett til graf

Bruttobudsjetterte virksomheter

De fleste statlige virksomheter er bruttobudsjettert. Det betyr at utgifter og inntekter budsjetteres hver for seg i statsbudsjettet.

Hopp rett til graf

Nettobudsjetterte virksomheter

Nettobudsjetterte virksomheter får én samlet bevilgning fra Stortinget. De kan skaffe seg egne inntekter utover den statlige bevilgningen.  Høyskoler og universiteter er den største gruppen av nettobudsjetterte virksomheter.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

I denne grafen kan du sammenlikne utgifter og bevilgninger for de årene du velger. Utgiftene er regnskapstall per måned. Bevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Ved bevilgningsendringer gjennom året oppstår det en knekk i bevilgningskurven. Resterende bevilgning er likt fordelt på etterfølgende måneder ut året.  

Standardoppsettet viser utgifter som stolper i grafen. Stolpene viser siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ så langt regnskapstallene er tilgjengelige. I tillegg vises bevilgninger for ‘året etter’ siste offisielle statsregnskapsår som linje i grafen. 

Petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom tallene for utgifter og bevilgninger. Tallene er i millioner kroner.  

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling gjennom året - akkumulert

I denne grafen kan du sammenlikne utviklingen i utgifter og bevilgninger akkumulert gjennom året, for de årene du velger. Utgifter er regnskapstall. Bevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Ved bevilgningsendringer gjennom året oppstår det en knekk i bevilgningskurven. Resterende bevilgning er likt fordelt på etterfølgende måneder ut året.

Standardoppsettet viser utgifter som stolper i grafen. Stolpene viser siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ så langt regnskapstallene er tilgjengelige. I tillegg vises bevilgninger for ‘året etter’ siste offisielle statsregnskapsår som linje i grafen.

Petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom tallene for utgifter og bevilgninger. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.