Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. Arbeidsområdet for Sametinget er alle saker som særlig angår den samiske folkegruppen. Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i

regjeringen.no

Hopp rett til graf

Driftsinntekter

Figuren viser fordelingen på ulike typer inntekter i prosent. Det inkluderer bevilgning fra departementet, men ikke finansinntekter.

Hopp rett til graf

Driftskostnader

Figuren viser fordelingen på ulike typer kostnader i prosent. Vanligvis vil lønnskostnader være den største kostnaden i en virksomhet.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

Figuren viser virksomhetens samlede kostnader per måned for dette året, sammenlignet med i fjor. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Driftskostnader siste år

Figuren viser utviklingen i driftskostnadene til virksomheten de siste årene. Tallene er i millioner kroner, og er ikke justert for inflasjon eller strukturelle endringer.

Hopp rett til graf

Detaljert resultatregnskap

Tabellen viser driftsresultat og totalt resultat for virksomheten for siste hele år, sammenlignet med året før. Klikk på grafen for å se flere detaljer om det som ligger bak det totale resultatet. 

Hopp rett til graf

Balanse

Grafen viser fordeling av virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital ved slutten av siste hele regnskapsår, og endring fra året før. Klikk på grafen for å se flere detaljer om hva eiendeler, gjeld og egenkapital er sammensatt av.