For Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet er Veterinærinstituttet eit leiande institutt når det gjeld dyrehelse og mattryggleik i landbruksbasert matproduksjon og helse hos akvatiske organismar.

regjeringen.no

Hopp rett til graf

Driftsinntekter

Figuren viser fordelingen på ulike typer inntekter i prosent. Det inkluderer bevilgning fra departementet, men ikke finansinntekter.

Hopp rett til graf

Driftskostnader

Figuren viser fordelingen på ulike typer kostnader i prosent. Vanligvis vil lønnskostnader være den største kostnaden i en virksomhet.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

Figuren viser virksomhetens samlede kostnader per måned for dette året, sammenlignet med i fjor. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Driftskostnader siste år

Figuren viser utviklingen i driftskostnadene til virksomheten de siste årene. Tallene er i millioner kroner, og er ikke justert for inflasjon eller strukturelle endringer.

Hopp rett til graf

Detaljert resultatregnskap

Tabellen viser driftsresultat og totalt resultat for virksomheten for siste hele år, sammenlignet med året før. Klikk på grafen for å se flere detaljer om det som ligger bak det totale resultatet. 

Hopp rett til graf

Balanse

Grafen viser fordeling av virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital ved slutten av siste hele regnskapsår, og endring fra året før. Klikk på grafen for å se flere detaljer om hva eiendeler, gjeld og egenkapital er sammensatt av.