Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Departementet (DFD) har ansvar for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, statleg arbeidsgivarpolitikk, statleg bygg- og eigedomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvaltarane og arbeid med berekraftsmåla.
Departementet (DFD) har ansvar for IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, statleg arbeidsgivarpolitikk, statleg bygg- og eigedomsforvaltning, det administrative ansvaret for statsforvaltarane og arbeid med berekraftsmåla.

Mer informasjon om departementet på Regjeringen.no

Hopp rett til graf

Bruttobudsjetterte virksomheter

De fleste statlige virksomheter er bruttobudsjettert. Det betyr at utgifter og inntekter budsjetteres hver for seg i statsbudsjettet.

Hopp rett til graf

Utvikling per måned – departement

I denne grafen kan du se regnskapstall og bevilgninger inkludert overføring for årene du velger. Petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom.

Bevilgninger er fordelt med 1/12 per måned. Endringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardvisning av grafen viser tall for siste offisielle statsregnskapsår, med regnskapstall som stolper og bevilgninger som linjer. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre år og innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling akkumulert - departement

I denne grafen kan du se regnskapstall og bevilgninger inkludert overføring (akkumulert per måned) for årene du velger. Petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom.

Bevilgninger er fordelt med 1/12 per måned. Endringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardvisning av grafen viser tall for siste offisielle statsregnskapsår, med regnskapstall som stolper og bevilgninger som linjer. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre år og innhold i grafen.