Finanstilsynet fører tilsyn med banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre, eiendomsmeglere, e-pengeforetak, revisorer og regnskapsførere m.fl. Gjennom tilsyn med

Mer informasjon om virksomheten på Regjeringen.no

Hopp rett til graf

Inntekter og utgifter fordelt på formål

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på formål. Tallene er i millioner kroner, og viser hele siste år, i tillegg til den prosentvise endringen fra året før

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

I denne grafen kan du sammenlikne utgifter per måned for de årene du velger. Standardoppsettet viser siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ og ‘inneværende år’ så langt regnskapstallene er tilgjengelige. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling gjennom året - akkumulert

I denne grafen kan du sammenlikne utviklingen i utgifter akkumulert gjennom året, for de årene du velger. Standardoppsettet viser siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ og ‘inneværende år’ så langt regnskapstallene er tilgjengelige. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utgifter siste år

Figuren viser utviklingen i utgiftene til virksomheten de siste årene. Tallene er i millioner kroner, og er ikke justert for inflasjon eller strukturelle endringer.