Inntekter og utgifter etter formål

Stortinget bevilger penger til ulike formål. Formål deles inn i fire nivåer: Programområder → Programkategorier → Kapitler → Poster. Du kan velge å se på utgifter, inntekter eller begge. Du kan også velge å se regnskapstallene med eller uten olje og lån.

Hopp rett til graf

Figuren viser regnskapstall fra siste hele år, og den prosentvise endringen fra året før.