Hvilke formål brukte staten penger på i 2017

Stortinget bevilger penger til ulike formål. Formål deles inn i fire nivåer: Programområder → Programkategorier → Kapitler → Poster. Du kan velge å se på utgifter, inntekter eller begge. Du kan også velge å se regnskapstallene med eller uten olje og lån.

Hopp rett til graf

Figuren viser regnskapstall fra i fjor, og den prosentvise endringer fra året før.