Historier

Samfunnet og statens inntekter og utgifter påvirker hverandre, og begge er i stadig endring. Her kan du lese et utvalg historier om det som utgjør de største delene i statsregnskapet og se hvordan de har utviklet seg gjennom de siste årene.