Hvor pengene kom fra og hva pengene gikk til

Her finner du en oversikt over statens inntekter og utgifter – altså hva staten brukte penger på og hvordan den finansierte utgiftene sine. De er fordelt etter postinndelingen i statsregnskapet.

Les mer om statsregnskapet