Hopp rett til graf

Dette formålet består av følgende programkategorier

Figuren viser programkategoriene som er underlagt dette programområdet, sortert etter størrelse. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Beløp per departement og underliggende virksomheter

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på departementer og underliggende virksomheter.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

I denne grafen kan du sammenlikne utgifter og utgiftsbevilgninger, samt inntekter og inntektsbevilgninger for de årene du velger. Utgifter og inntekter er regnskapstall per måned. Bevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Bevilgningsendringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Grafen viser både inntekter og utgifter og tilhørende bevilgninger dersom det er aktuelt.   

Standardoppsettet viser utgifter og inntekter som stolper og bevilgninger som linjer for siste offisielle statsregnskapsår.

Tallene er i millioner kroner. Klikk på datasett navn nedenfor når du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling gjennom året - akkumulerte

I denne grafen kan du sammenlikne akkumulert utvikling for utgifter og utgiftsbevilgninger, samt inntekter og inntektsbevilgninger for de årene du velger. Utgifter og inntekter er regnskapstall. Bevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Bevilgningsendringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Grafen viser både inntekter og utgifter og tilhørende bevilgninger dersom det er aktuelt.   

Standardoppsettet viser utgifter og inntekter som stolper og bevilgninger som linjer for siste offisielle statsregnskapsår.

Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor når du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utgifter og inntekter over år

Figuren viser utviklingen i inntektene og utgiftene ført på programområdet over de siste årene. Tallene er i millioner kroner, og er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.