Hopp rett til graf

Denne programkategorien består av følgende kapitler

Figuren viser kapitlene som er underlagt denne programkategorien, sortert etter størrelse. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Beløp per departement og underliggende virksomheter

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på departementer og underliggende virksomheter.

Hopp rett til graf

Utvikling per måned - programkategori

I denne grafen kan du se regnskapstall og bevilgninger inkludert overføring for årene du velger.

Bevilgninger er fordelt med 1/12 per måned. Endringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardvisning av grafen viser tall for siste offisielle statsregnskapsår, med regnskapstall som stolper og bevilgninger som linjer. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre år og innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling akkumulert – programkategori

I denne grafen kan du se regnskapstall og bevilgninger inkludert overføring (akkumulert per måned) for årene du velger. 

Bevilgninger er fordelt med 1/12 per måned. Endringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardvisning av grafen viser tall for siste offisielle statsregnskapsår, med regnskapstall som stolper og bevilgninger som linjer. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre år og innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utgifter og inntekter over år

Figuren viser utviklingen i inntektene og utgiftene ført på programkategorien over de siste årene. Tallene er i millioner kroner, og er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.