Helse- og omsorgstjenester i kommuneneProgramkategori 1060

Hopp rett til graf

Denne programkategorien består av følgende kapitler

Figuren viser kapitlene som er underlagt denne programkategorien, sortert etter størrelse. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Beløp per departement og underliggende virksomheter

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på departementer og underliggende virksomheter.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

Figuren viser utgiftene per måned for dette året, sammenlignet med i fjor. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Utgifter og inntekter over år

Figuren viser utviklingen i inntektene og utgiftene ført på programkategorien over de siste årene. Tallene er i millioner kroner, og er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.

Hopp rett til graf

Utgifter gjennom året sammenliknet med året før

Figuren viser utviklingen i utgiftene ført på programkategorien akkumulert gjennom året, sammenlignet med året før. Tallene er i millioner kroner.

NB: Regnskapstallene publiseres en måned etter at regnskapsmåneden er avsluttet, bortsett fra tallene fra desember som publiseres 1. mars.