Skatter på formue og inntektInntektskapittel 5501

Hopp rett til graf

Dette kapitlet består av følgende poster

Figuren viser postene som er underlagt dette kapitlet, sortert etter størrelse. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Beløp per departement og underliggende virksomheter

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på departementer og underliggende virksomheter.

Hopp rett til graf

Utvikling per måned - inntektskapittel

I denne grafen kan du se regnskapstall og bevilgninger for årene du velger.

Bevilgninger er fordelt med 1/12 per måned. Endringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardvisning av grafen viser tall for siste offisielle statsregnskapsår, med regnskapstall som stolper og bevilgninger som linjer. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre år og innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling akkumulert - inntektskapittel

I denne grafen kan du se regnskapstall og bevilgninger (akkumulert per måned) for årene du velger. 

Bevilgninger er fordelt med 1/12 per måned. Endringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardvisning av grafen viser tall for siste offisielle statsregnskapsår, med regnskapstall som stolper og bevilgninger som linjer. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre år og innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Inntekter over år

Figuren viser inntekter i millioner kroner over år. Tallene er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.