Skatter på formue og inntektInntektskapittel 5501

Hopp rett til graf

Dette kapitlet består av følgende poster

Figuren viser postene som er underlagt dette kapitlet, sortert etter størrelse. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Beløp per departement og underliggende virksomheter

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på departementer og underliggende virksomheter.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

I denne grafen kan du sammenlikne inntekter og inntektsbevilgninger for de årene du velger. Inntekter er regnskapstall per måned. Bevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Bevilgningsendringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardoppsettet viser inntekter som stolper i grafen. Stolpene viser inntekter for siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ (og eventuelt ‘inneværende år’ i overgangsperioden januar-april) så langt regnskapstallene er tilgjengelige. 

I tillegg vises bevilgninger for året etter siste offisielle statsregnskapsår (eventuelt ‘inneværende år’ i overgangsperioden januar-april) som linje i grafen.

Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling gjennom året - akkumulert

I denne grafen kan du sammenlikne akkumulert utvikling for inntekter og inntektsbevilgninger for de årene du velger. Inntekter er regnskapstall. Bevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Bevilgningsendringer gjennom året vises som knekker i bevilgningslinjen. Resterende bevilgning fordeles likt per måned ut året.

Standardoppsettet viser inntekter som stolper i grafen. Stolpene viser inntekter for siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ (og eventuelt ‘inneværende år’ i overgangsperioden januar-april) så langt regnskapstallene er tilgjengelige. 

I tillegg vises bevilgninger for året etter siste offisielle statsregnskapsår (eventuelt ‘inneværende år’ i overgangsperioden januar-april) som linje i grafen.

Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Inntekter over år

Figuren viser inntekter i millioner kroner over år. Tallene er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.