Skatter på formue og inntektInntektskapittel 5501

Hopp rett til graf

Dette kapitlet består av følgende poster

Figuren viser postene som er underlagt dette kapitlet, sortert etter størrelse. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Beløp per departement og underliggende virksomheter

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på departementer og underliggende virksomheter.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

Figuren viser månedlige inntekter i millioner kroner for inneværende og forrige år.

Hopp rett til graf

Inntekter over år

Figuren viser inntekter i millioner kroner over år. Tallene er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.

Hopp rett til graf

Inntekter gjennom året sammenliknet med året før

Figuren viser inntekter akkumulert gjennom året, sammenliknet med utviklingen året før. Regnskapstallene offentligjøres én måned etter avsluttet måned, bortsett fra desembertallene, som offentligjøres 1. mars. Tallene vises i millioner kroner.