Hopp rett til graf

Beløp per departement og underliggende virksomheter

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på departementer og underliggende virksomheter.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

I denne grafen kan du sammenlikne inntekter og inntektsbevilgninger for de årene du velger. Inntektene er regnskapstall per måned. Inntektsbevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Ved bevilgningsendringer gjennom året oppstår det en knekk i bevilgningskurven. Resterende inntektsbevilgning er likt fordelt på etterfølgende måneder ut året.

Standardoppsettet viser inntekter som stolper i grafen. Stolpene viser siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ så langt regnskapstallene er tilgjengelige. I tillegg vises inntektsbevilgninger for ‘året etter’ siste offisielle statsregnskapsår som linje i grafen. Tallene er i millioner kroner.  

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling gjennom året - akkumulert

I denne grafen kan du sammenlikne utviklingen i inntekter og inntektsbevilgninger akkumulert gjennom året, for de årene du velger. Inntekter er regnskapstall. Inntektsbevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Ved bevilgningsendringer gjennom året oppstår det en knekk i bevilgningskurven. Resterende inntektsbevilgning er likt fordelt på etterfølgende måneder ut året.

Standardoppsettet viser utgifter som stolper i grafen. Stolpene viser siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ så langt regnskapstallene er tilgjengelige. I tillegg vises bevilgninger for ‘året etter’ siste offisielle statsregnskapsår som linje i grafen. Tallene er i millioner kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Inntekter over år

Figuren viser inntekter i millioner kroner over år. Tallene er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.