Statsregnskapet 2022

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

I denne grafen kan du sammenlikne utgifter og bevilgninger for de årene du velger. Utgiftene er regnskapstall per måned. Bevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Ved bevilgningsendringer gjennom året oppstår det en knekk i bevilgningskurven. Resterende bevilgning er likt fordelt på etterfølgende måneder ut året.

Standardoppsettet viser utgifter som stolper i grafen. Stolpene viser siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ og ‘inneværende år’ så langt regnskapstallene er tilgjengelige. I tillegg vises bevilgninger for ‘året etter’ siste offisielle statsregnskapsår som linje i grafen.

Petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom tallene for utgifter og bevilgninger. Tallene er i milliarder kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.

Hopp rett til graf

Utvikling gjennom året - akkumulert

I denne grafen kan du sammenlikne utviklingen i utgifter og bevilgninger akkumulert gjennom året, for de årene du velger. Utgifter er regnskapstall. Bevilgningene er likt fordelt, med 1/12 per måned. Ved bevilgningsendringer gjennom året oppstår det en knekk i bevilgningskurven. Resterende bevilgning er likt fordelt på etterfølgende måneder ut året.

Standardoppsettet viser utgifter som stolper i grafen. Stolpene viser siste offisielle statsregnskapsår, ‘året før’ og ‘året etter’ og ‘inneværende år’ så langt regnskapstallene er tilgjengelige. I tillegg vises bevilgninger for ‘året etter’ siste offisielle statsregnskapsår som linje i grafen.

Petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom tallene for utgifter og bevilgninger. Tallene er i milliarder kroner.

Klikk på datasett navn nedenfor dersom du vil endre innhold i grafen.