Hopp rett til graf

Dette kapitlet består av følgende poster

Figuren viser postene som er underlagt dette kapitlet, sortert etter størrelse. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Beløp per departement og underliggende virksomheter

Figuren viser inntekter og utgifter fordelt på departementer og underliggende virksomheter.

Hopp rett til graf

Månedlig utvikling

Figuren viser utgiftene per måned for dette året, sammenlignet med i fjor. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Utgifter over år

Figuren viser utviklingen i utgiftene ført på dette kapitlet over de siste årene. Tallene er i millioner kroner og er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.

Hopp rett til graf

Utgifter gjennom året sammenliknet med året før

Figuren viser utviklingen i utgiftene ført på kapitlet akkumulert gjennom året, sammenlignet med året før. Tallene er i millioner kroner.

NB: Regnskapstallene publiseres en måned etter at regnskapsmåneden er avsluttet, bortsett fra tallene fra desember som publiseres 1. mars.