Hopp rett til graf

Beløpet på denne kontoklassen per departement og underliggende virksomhet

Figuren viser hvor mye departementer med underliggende virksomheter har ført på denne kontoklassen. Tallene er i millioner kroner.

Hopp rett til graf

Utvikling over år

Figuren viser utviklingen de siste årene. Tallene er i millioner kroner, og er ikke justert for inflasjon eller eventuelle strukturelle endringer.